آیهان آسرایی

وکیل پایه یک دادگستری راه حل های حقوقی برای جهانی در حال تغییر

آیهان آسرایی
درباره ما

ما بیش از 35 سال تجربه در این صنعت برای ارائه خدمات بهتر به شما داریم.
ما متحدان قانونی ثابت شما هستیم. شرکت ما یک متخصص واقعی در حقوق

مظهر ماهیت برتری حقوقی است.که بر اساس اصول صداقت، تعهد و تعهد تزلزل ،  پیچیده قانونی است.

خدمات آکادمی حقوقی دارا
جمع آوری بدهی

جمع آوری بدهی

دعاوی حقوقی

دعاوی حقوقی

نفقه

نفقه

تقسیم ارث

تقسیم ارث

دعاوی کیفری

دعاوی کیفری

ثبت اختراعات

ثبت اختراعات

نظرات مشتریان

فاندر

دریسا

معرفی هر شخص در فضای مجازی از راه های مختلفی امکان پذیر است. معرفی هر شخص در فضای مجازی است.

 

مدیریت

دنیا

معرفی هر شخص در فضای مجازی از راه های مختلفی امکان پذیر است. معرفی هر شخص در فضای مجازی است.

 

موسس

درسا

معرفی هر شخص در فضای مجازی از راه های مختلفی امکان پذیر است. معرفی هر شخص در فضای مجازی از است.

 

مدیرمالی

پرهان

معرفی هر شخص در فضای مجازی از راه های مختلفی امکان پذیر است. معرفی هر شخص در فضای مجازی  است.

 

ارتباط با من

    ۰۹۱۹۹۹۹۹۹۹۹

    Dara@gmail.com

    تهران تهران خیابان دارا پلاک ۲