بهبود رابط کاربری

مدیریت طراحی در کنار مباحث مهندسی با بازاریابی راهبردی نیز گره خورده‌است. مدیرت طراحی، برای شرکت ارزش آفریده (چه ارزش مشهود و چه ارزش نامشهود) و شرکت نیز دربارهٔ این موضوع مطلع است. مدیریت طراحی به شیوه‌ای مؤثر در تجاری‌سازی مشارکت کرده و انواع اطلاعات سازمانی را به رنگ، بافت، شکل و نحوه تعامل با محصول ترجمه می‌کند. طراحی خوب بر هویت سازمانی نیز اثر گذاشته و فعالیت‌های هرروزه شرکت را تحت تأثیر قرار می‌دهد.


خرداد 1402