وب

مدیریت طراحی در کنار مباحث مهندسی با بازاریابی راهبردی نیز گره خورده‌است. مدیرت طراحی، برای شرکت ارزش آفریده (چه ارزش مشهود و چه ارزش نامشهود) و شرکت نیز دربارهٔ این موضوع مطلع است. مدیریت طراحی به شیوه‌ای مؤثر در تجاری‌سازی مشارکت کرده و انواع اطلاعات سازمانی را به رنگ، بافت، شکل و نحوه تعامل با محصول ترجمه می‌کند. طراحی خوب بر هویت سازمانی نیز اثر گذاشته و فعالیت‌های هرروزه شرکت را تحت تأثیر قرار می‌دهد.مدیریت طراحی قادر است تا چشم‌انداز سازمان را رهبری کرده و اهداف استراتژیک را ارتقا بخشد. در این شیوه با بهره‌گیری از عناصری سه بعدی و دو بعدی، انعکاسی از آرزوهای سازمان به نمایش درآورده می‌شود. کارهای روزمره ما عملاً به واسطه مشارکت در همین فعالیت‌ها است که ارزش و معنا پیدا می‌کند. در این حال هویت سازمان جایی در میان چشم‌انداز و اقدامات عملی ما قرار خواهد گرفت.


خرداد 1402