مشاوره تحصیلی دارا

مشاوره تحصیلی دارا

با بیست سال سابقه مشاوره کنکور

راه های ارتباط با ما
 از سراسر کشور تماس بگیر!

از سراسر کشور تماس بگیر!

اینستا دایرکت بده !

اینستا دایرکت بده !

تلگرام پیام بده !

تلگرام پیام بده !

بخش ویژه آکادمی دارا
از مدرسه تا دانشگاه

از مدرسه تا دانشگاه

مشاوره در زمینه همه مقاطع تحصیلی 

کنکور

کنکور

پذیرش در بهترین دانشگاه ها

نظام وظیفه

نظام وظیفه

مشاوره در زمینه خدمت سربازی

بین الملل

بین الملل

پذیرش در دانشگاه های بین المللی

دانشگاه

دانشگاه

همراه شما در همه مقاطع دانشگاه

بدون کنکور

بدون کنکور

مشاوره و پذیرش بدون کنکور

رتبه های برتر آکادمی تحصیلی دارا

رتبه یک علوم ریاضی

رتبه یک علوم تجربی

رتبه یک علوم انسانی

مشاوره رشته های ریاضی و فیزیک

مشاوره رشته های ریاضی و فیزیک 

منابع کنکور ریاضی، برنامه ریزی کنکور ریاضی، روش مطالعه دروسریاضی، آزمون آزمایشی، ضرایب کنکور ریاضی، بودجه بندی کنکور ریاضی، روز شمار کنکور ریاضی و نحوه جمع بندی کنکور صحبت خواهد شد.

مشاوره رشته های علوم تجربی

مشاوره رشته های علوم تجربی

منابع کنکور تجربی، برنامه ریزی کنکور تجربی، روش مطالعه دروس تجربی، آزمون آزمایشی، ضرایب کنکور تجربی،

بودجه بندی کنکور تجربی، روز شمار کنکور تجربی و نحوه جمع بندی کنکور صحبت خواهد شد.

مشاوره رشته های علوم انسانی

مشاوره رشته های علوم انسانی

منابع کنکور انسانی، برنامه ریزی کنکور انسانی، روش مطالعه دروس انسانی، آزمون آزمایشی، ضرایب کنکور انسانی، بودجه بندی کنکور انسانی، روز شمار کنکور انسانی و نحوه جمع بندی کنکور صحبت خواهد شد.

مجله آموزشی آکادمی دارا
Dara@gmail.com
۰۹۱۹۹۹۹۹۹۹۹
تهران تهران خیابان دارا پلاک ۲